3.9
Your Rating
Đánh giá
Zombie Cuối Cùng Trung bình 3.9 / 5 sao, 19 lượt đánh giá
Tên khác
The Last Zombie, 마지막 좀비
Tác giả
Hoạ sĩ
Thể loại
Type
Manhwa